Crossroads subsidie voor innovatief ondernemen, industrie 4.0 en gezondheid

Crossroads subsidie voor innovatief ondernemen, industrie 4.0 en gezondheid

Is jouw innovatieproject een samenwerking tussen minimaal één mkb uit Zuid-Nederland en één kmo uit Vlaanderen, waarbij wordt gewerkt aan het ontwikkelen en demonstreren van prototypes van een nieuw proces, product of dienst met een nadrukkelijke bijdrage aan een of meerdere van volgende maatschappelijke transitiedomeinen: duurzaam ondernemen, duurzame energie, industrie 4.0 en gezondheid?

The Future gaat graag met je in gesprek om te kijken of jouw project mogelijk in aanmerking komt voor de subsidie van Crossroads 2023-2029.

CrossRoads ondersteunt en stimuleert grensoverschrijdende samenwerkingen rond kansrijke innovaties over de Vlaams-Nederlandse grens, die bijdragen aan de realisatie van de genoemde maatschappelijke transitieprioriteiten.

Als je aan de eisen voldoet kun je tot 50% subsidie toegekend krijgen voor jouw innovatieve project met een maximum van 250.000 euro. Subsidiabele kosten zijn: personeelskosten, kosten voor verbruiksgoederen en externe kosten/onderaannemers, met een maximale looptijd van 24 maanden.

Crossroads ondersteunt innovaties met behulp van matchmaking (partner(s) zoeken over de grens), subsidies voor innovatieprojecten, begeleiding tijdens en na het innovatieproject. Bedrijven die een aanvraag willen doen voor deze subsidie moeten voldoen aan de volgende criteria:

• Innovatief karakter van het project
• Economische impact
• Bijdrage aan maatschappelijke transitiedomeinen
• Grensoverschrijdende meerwaarde van de samenwerking
• Kwaliteit van de aanvraag
• Competenties van de uitvoerders

Zodra we met jou hebben gekeken of je project aan de criteria voldoet doorloopt The Future niet alleen het aanvraagproces met je, wij staan ook klaar als het aankomt op projectadvies, projectcommunciatie en -verantwoording, zodat jij je maximaal kan focussen op het innoveren – en je partners ook!

Is je interesse gewekt voor deze mooie subsidie en wil je graag snel aan de slag? Neem dan contact op met ons via info@tf-advies.nl of via het contactformulier onderaan op onze website.