Cases

Innovatie is belangrijk en moet gepland, gefinancierd en gemanaged worden. Dit is een ingewikkeld proces voor veel hightech start-ups en scale-ups, maar ook zeker voor gevestigde bedrijven, kennisinstellingen en overige (semi)publieke instellingen en overheden. The Future is de betrokken partner die partijen ondersteunt om deze innovaties te realiseren.

Hieronder zijn enkele voorbeelden van succesvolle initiatieven en projecten waar wij aan werken.

GO van het MRE Stimuleringsfonds voor het project: “Van veehouder naar energieboer”.

De Metal Power keten in de agrarische sector door stimulans van Metropool Regio Eindhoven

Lees meer

Metropool Regio Eindhoven stimuleert nieuwe projecten in energietransitie

Twee projecten in de energietransitie met impact voor de regio Eindhoven krijgen stimulans vanuit Metropool Regio Eindhoven.

Lees meer

Twee nieuwe ICT projecten vanuit Metropool Regio Eindhoven

Twee ICT projecten met impact voor de regio Eindhoven krijgen stimulans vanuit Metropool Regio Eindhoven.

Lees meer

ArbeidsMarktVraag gedreven Energy Learning Community (AMV-ELC)

Interreg project ArbeidsMarktVraag gedreven Energy Learning Community goedgekeurd (AMV-ELC). Een eigentijdse aanpak in antwoord op het tekort aan vaklui gespecialiseerd in de energietransitie.

Lees meer

Test Metalot @ Bavaria

Test hernieuwbare energie uit metaalpoeder

Metalot Future Energy Lab werkt samen met partners aan versnelling van de energietransitie. Een van de veelbelovende projecten focust zich op grootschalige energie opslag op basis van van metaalpoeder. Locatie van deze test is bij projectpartner Bavaria (Swinkels Family Brewery) in LIeshout (NL).

Lees meer

Samen digitaal sterker

Samen digitaal sterk

De arbeidsmarkt zit op slot. Binnen het project Samen digitaal sterk werkt The Future aan oplossingen binnen de IT sector.

Lees meer

Metalot Future Energy Lab

Het doel van Metalot is om de energietransitie te versnellen door veelbelovende technologieën zoals Metal Power (Iron Power), waterstof en grootschalige innovatie energieopslag te ontwikkelen en klaar te stomen t.b.v. het opwekken van groene energie voor de warmte-intensieve industrie. The Future is al sinds vóór de oprichting betrokken als structurele partner voor innovatie management en financiering en heeft in de afgelopen 4 jaar voor 10 miljoen euro aan projecten ontwikkeld en ondersteund voor Metalot.

Lees meer

Nationaal Groeifonds aanvraag: Toekomstbestendige Leefomgeving

Eind oktober 2021 is door BTIC (nu: TKI Bouw & Techniek) in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 187 unieke partners uit de ontwerp-, bouw-, en technieksector een aanvraag ingediend bij het Nationaal Groeifonds. The Future heeft voor één van de zes startconsortia binnen dit programma, gericht op renovatiebouw, de uitwerking van de plannen en begroting met een omvang van 35 miljoen euro gecoördineerd, inclusief het committeren van de 41 betrokken projectpartners.

Lees meer

PSV Top Performance Center (TPC)

PSV, Philips en de Anna Zorggroep hebben een gezamenlijke ambitie gedefinieerd om innovaties op het gebied van (sport)prestaties en vitaliteit samen te brengen en te faciliteren onder één dak: het PSV Top Performance Center (TPC). Dit is een mooie ambitie, maar hoe vertaal je deze nu naar concrete plannen? Om te ondersteunen bij de concretisering, realisatie en financiering van het PSV TPC is The Future in april 2021 ingeschakeld.

Lees meer