Twee nieuwe ICT projecten vanuit Metropool Regio Eindhoven

Energietransitie, duurzaamheid, arbeidsmarkt, circulariteit, tal van uitdagingen waar we voor staan en waar we met regionale partners werk van maken. Dankzij stimulans vanuit de MRE (Metropool Regio Eindhoven) en met ondersteuning van The Future zijn meerdere innovatieve partners erin geslaagd twee projecten rondom ICT en digitale infrastructuur te starten die echt het verschil kunnen maken.

Knowledge Sharing Centre

Hoe houd je de overzicht over de laatste ontwikkelingen als complexe apparaten telkens vernieuwde onderdelen krijgen, zowel fysiek als digitaal. Daartoe ontwikkel je een digitaal model, waarbij je nauwgezet de nieuwe onderdelen toevoegt. Het resultaat is een open-source ontwerptool. Ontwerpen zijn met deze tool altijd bij de tijd, kosten kunnen worden bespaard op uren en materiaal. Hiervoor is bereidheid nodig om samen te werken, niet-IP beschermde innovaties te delen en een leeromgeving leidend tot implementatie in een open-source ontwerptool: Model Based Design.

Projectpartners: Mikrocentrum, Holland Innovative, en Innovox.

Amplifier en Antenne voor volgende generatie Applicaties (A3)

Met de toenemende vraag naar snel en betrouwbaar Wi-Fi en 5G groeit ook de behoefte aan snelle betrouwbare apparatuur. Antennes en versterkers spelen daarbij een cruciale rol . Gezamenlijke ontwikkeling leidt tot een volgende generatie Wi-FI en 5G millimetergolf apparatuur.

Projectpartners: Altum RF en Antenna Company.

Interesse? Neem dan contact op met ons via info@tf-advies.nl of via het contactformulier.