Innovatieadvies

We adviseren ondernemers over hoe zijn hun beoogde ontwikkelingen (innovaties) kunnen managen door mee te denken over de roadmap en hierin heldere stappen te definiëren. Vervolgens kijken we per stap welke kennis, expertise en faciliteiten nodig zijn, alsook de benodigde financiële middelen en capaciteit, om zo tot afgebakende projecten te komen. Per project kan dan geïnventariseerd worden welke financieringskansen er liggen en welke partners aangesloten kunnen worden.

Daarnaast adviseren we innovatie hubs over hoe zij hun ecosysteem kunnen opstarten, organiseren en financieren, alsook over hoe zij de innovaties daarbinnen kunnen managen op portfolio niveau. Dit begint met een interne en externe contextanalyse, gevolgd door het definiëren van een innovatievisie en strategie. Dit wordt vertaald naar concrete doelstellingen, en vervolgens naar de benodigde rollen, bemensing, en infrastructuur, en uiteindelijk financiële middelen. Tot slot denken we, indien van toepassing, mee over de opstart van het initiatief, inclusief de financiering van de investeringskosten en de benodigde partners.

Alle diensten van The Future