Interim-management

Voor een toegekende subsidieaanvraag is het belangrijk dat het project een kartrekker heeft. Zeker bij ecosysteem projecten is het gevaar dat de partners opgaan in de waan van de dag. Het scherp houden van partners ten aanzien van hun rollen en verplichtingen (zowel inhoudelijk als in het kader van verantwoording richter de subsidieverstrekker) is hierbij van groot belang. Wij hebben uitgebreide ervaring met het (procesmatig) managen van gesubsidieerde (ecosysteem)projecten, en helpen onze klanten hier graag bij zodat zij zeker zijn van een soepel lopend project en van de definitieve toekenning van de subsidie.

Alle diensten van The Future