Projectverantwoording

Een gesubsidieerd project kent ook altijd een administratieve verplichting. De benodigde expertise en inspanning hiervoor verschilt sterk per regeling, maar met name voor grotere projecten die deels of volledig vanuit Europa gefinancierd zijn, is dit een omvangrijke en belangrijke taak. Bij een tekortkoming in de projectadministratie kan bij de verantwoording namelijk besloten worden dat de subsidie gedeeltelijk of volledig wordt ingetrokken. The Future heeft dedicated personeel voor het beheer en de uitvoering van projectadministratie voor haar klanten, en kan zo de projectpartners begeleiden hierin. Dit omvat het beantwoorden van vragen van de projectpartners, het afstemmen met de subsidieverstrekker, het opstellen van tussentijdse rapportages en de eindrapportage, en het beantwoorden van aanvullende vragen van de subsidieverstrekker als gevolg van ingediende rapportages.

Alle diensten van The Future