Duurzame bouwplaats

Duurzame bouwplaats
Duurzame bouwplaats van de toekomst

Duurzame bouwplaats

Duurzame bouwplaats

De duurzame bouwplaats van de toekomst.In de laatste week van juni werd op de locatie Brainport Smart District in Helmond onder leiding van VWML een test gedaan voor de emissieloze aanleg van woninginfrastructuur. Op 21 juni 2023 kon het geinteresseerde publiek de resultaten van de pilot bekijken.

Emissievrij bouwen

Hoofddoel van het project is volledig emissievrij te kunnen bouwen. Uitdaging is de inrichting en afstemming van het verschillende materieel en materiaal op de bouwplaats te vervangen door elektrisch aangedreven machines. Getest zijn o.a. een bandenzaag, een trilplaat, een knikmops en een 8,5 tons rupskraan. Bij de aanleg van de duurzame parkeervakken is een elektrische vacuum unit gebruikt. De gebruikte lichtgewicht CCL-elementen zijn volledig circulair. De parkeerplaats is klimaatadaptief, zo wordt regenwater bijvoorbeeld tijdelijk opgevangen.

Stroomvoorziening is een essentieel onderdeel van de bouwplaatsinrichting. Daartoe is een mierenzuur (hydrozine) aggregaat gebruikt in combinatie met zonnepanelen. Ook het transport naar de bouwplaats vanuit de logitieke hub in Eindhoven was emissieloos. Daartoe zijn elektrische transportbussen en cargobikes gebruikt.

Thomas Luimes, The Future: “Onze visie op de toekomst is de realisatie van eenĀ  duurzame bouwhub op Brainport Smart District die duurzaam bouwen faciliteert voor toekomstige bouwprojecten (inclusief bouwlogistiek). Daarnaast willen we een duurzaam concept ontwikkelen dat schaalbaar is voor toekomstige projecten.”

 

Partners: KWS, Dens, ELEO, Hoogwerkt

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat via het Operationeel Programma Zuid Nederland (OPZuid).