Just Transition Fund

Just Transition Fund

Ondernemers die oplossingen ontwikkelen gericht op klimaatneutraliteit opgelet: in de eerste helft van 2023 gaat het Just Transition Fund (JTF) van start.

Het JTF stimuleert de overgang naar een klimaatneutraal Europa en richt zich op gebieden die sterk afhankelijk zijn van inkomsten en werk uit fossiele brandstoffen, zoals West-Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen, Zuid- Limburg, Groningen, IJmond en Groot-Rijnmond. Transitie van de lokale industrieën is nodig om Europa in 2050 volledig energieneutraal te maken, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de werkgelegenheid.

De zes regionale gebieden (COROP-gebieden) stellen een regionaal transitieplan op met de te verwachten effecten van de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 tot en met 2050. De focus ligt hierbij vooral op het versnellen van de energietransitie, het vernieuwen van de economie en het veerkrachtig maken van de arbeidsmarkt.

Dit vraagt om financiële steun. Van 2021-2027 kan Nederland aanspraak maken op 623 miljoen euro. De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, provincies en gemeenten geven de programma’s in het JTF vorm en voeren uit, in samenwerking met Stimulus Programmamanagement (Zuid-Nederland), Kansen voor West (West-Nederland) en SNN (Noord-Nederland).

Het JTF zet in op:
1. Innovatie
2. Investering in technologie, systemen en infrastructuur
3. Arbeidsmarkt

Wilt u gebruik maken van de JTF-regeling, of weten of uw bedrijf of project bijdraagt aan een klimaatneutraal Europa, neem dan contact op met The Future. Wij regelen uw aanvraag van A-Z en ondersteunen bij de verplichtingen die subsidies met zich meebrengen, zoals projectmanagement, -administratie, -communicatie en -verantwoording, zodat u zich maximaal kunt concentreren op uw bedrijf of projecten.

Neem vrijblijvend contact met ons op via info@tf-advies.nl of via het contactformulier op onze website om de mogelijkheden te verkennen voor uw project of bedrijf.