Metalot Future Energy Lab

Metalot

Metalot Future Energy Lab

Metalot
Het doel van Metalot is om de energietransitie te versnellen door veelbelovende technologieën zoals Metal Power (Iron Power), waterstof en grootschalige innovatie energieopslag te ontwikkelen en klaar te stomen t.b.v. het opwekken van groene energie voor de warmte-intensieve industrie. The Future is al sinds vóór de oprichting betrokken als structurele partner voor innovatie management en financiering en heeft in de afgelopen 4 jaar voor 10 miljoen euro aan projecten ontwikkeld en ondersteund voor Metalot.

Al voor de oprichting van Metalot was The Future betrokken bij de opzet van de netwerkorganisatie en het businessplan. The Future heeft dan ook ruim een jaar de rol van interim-directeur ingevuld om de kar in de opstartfase te trekken.

Door proactief business development en het aantrekken van financiering bij MRE, RvO, Provincie Noord-Brabant en OPZUID is onder andere het lab in Budel en een prototype gerealiseerd. Dit prototype is in 2020 bij Bavaria succesvol getest op een vermogen van 100kW. Het doorontwikkelde systeem wordt nu opgeschaald naar 500kW-1MW en spin-off IRON+ ontwikkelt nu de eerste volledig commerciële metal fuel installatie voor Royal Swinkels Family Brewers.

In de afgelopen 4 jaar heeft The Future samen met Metalot de roadmap uitgezet, de strategie en doelstellingen bepaald en tijdig financiële middelen en partners aangetrokken om deze projectmatig te realiseren. Voor de subsidieprojecten heeft The Future tevens het projectmanagement en de projectcommunicatie en -verantwoording op zich genomen om de voortgang van deze projecten, maar ook de overkoepelende roadmap en de gereserveerde subsidiemiddelen te verzekeren.

Het totaalbedrag aan de door The Future gerealiseerde projecten voor Metalot komt momenteel uit op ruim 10 miljoen euro, waarvan ruim 4,1 miljoen euro subsidie. Gezien de voorzetting van de intensieve relatie zal dit naar verwachting in de komende jaren oplopen.