OPZuid subsidie Q2 2023

OPZuid subsidie Q2 2023

Naar verwachting eind maart 2023 gaat het Europese programma OPZuid weer open. The Future kan je begeleiden bij het indienen van je succesvolle aanvraag. Een goede aanvraag kost tijd, neem zodoende tijdig contact op met ons!

Zuid-Nederland heeft met het EFRO-programma 2021-2027 (OPZuid) de ambitie uitvoering te geven aan de RIS3-prioriteiten en zo de regionale kracht op economie, ondernemerschap en innovatie te benutten en te versterken, met maatschappelijke én economische impact als doel. Dit houdt in: bijdragen aan innovatieve oplossingen op vijf grote maatschappelijke transities die in Zuid-Nederland én mondiaal spelen en marktpartijen in staat stellen (inter)nationale marktkansen te benutten.

Lees meer over deze subsidie op de website van Stimulus.

Een goede aanvraag kost tijd. The Future heeft ervaring in het coördineren en ontwikkelen van aanvragen voor OPZuid projecten. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via info@tf-advies.nl of via het contactformulier op deze website.