PSV Top Performance Center (TPC)

PSV Top Performance Center (TPC)

PSV, Philips en de Anna Zorggroep hebben een gezamenlijke ambitie gedefinieerd om innovaties op het gebied van (sport)prestaties en vitaliteit samen te brengen en te faciliteren onder één dak: het PSV Top Performance Center (TPC). Dit is een mooie ambitie, maar hoe vertaal je deze nu naar concrete plannen? Om te ondersteunen bij de concretisering, realisatie en financiering van het PSV TPC is The Future in april 2021 ingeschakeld.

The Future bood op gestructureerde wijze ondersteuning bij het proces van de concretisering en realisatie van het PSV TPC, met als resultaat van de gezamenlijke inspanning een duidelijk businessplan en investerings- en exploitatiebegroting (inclusief financiering) Ook zijn de processen en structuren ten aanzien van innovatiemanagement en portfoliomanagement gedefinieerd, welke tevens als blauwdrukken dienen voor innovatiemanagement in de algemene zin binnen de rest van de PSV-organisatie.

Om dit te bereiken heeft The Future enerzijds gezamenlijk met de partijen de lange termijn roadmap opgesteld, vervolgens interne en externe financiering verkregen (105.000 euro) en commitment van de bestuurders van de drie partijen gerealiseerd voor de eerste stap in deze roadmap: de haalbaarheidsstudie voor het PSV TPC.

In deze haalbaarheidsstudie begeleidde The Future conform ISO 56002 de partners in de concretisering van het PSV TPC. Hierbij begonnen wij met externe en interne context analyse: wat zijn de trends en behoeften in de omgeving en wat zijn de individuele belangen van de partners bij het PSV TPC? Wat komt eenieder brengen en halen? Vervolgens is een innovatievisie en -strategie gedefinieerd: wat willen we gezamenlijk bereiken en hoe gaan we dat bereiken? Maar ook: hoe gaan we dat structureel en duurzaam financieren? Wat is het (non-profit of winstgevende) verdienmodel? Hiertoe is besloten dat binnen het PSV TPC ook medische keuringen en overige (niet-verzekerde) diensten geleverd moeten worden vanuit de Anna Zorggroep. Dit brengt innovaties namelijk niet alleen dicht bij de praktijk, maar biedt ook een inkomstenstroom die kan worden ingezet ten behoeve van de structurele financiering van innovatieprojecten binnen het initiatief.

Parallel hieraan is een innovatiebeleid opgesteld: wat doen we wél, en wat vooral níét? Dit is vertaald naar concrete, meetbare doelstellingen en vervolgens naar benodigde structuren, rollen en infrastructuur. Vervolgens keken wij naar de werkprocessen, zowel de operationele als de ondersteunende processen en wat deze betekenen qua benodigde menselijke en infrastructurele capaciteit, maar ook qua kosten en opbrengsten. Met dit totaalbeeld van het PSV TPC werd uiteindelijk de investeringsbegroting en exploitatiebegroting opgesteld om te komen tot een compleet businessplan als eindresultaat van de haalbaarheidsstudie.