Subsidieaanvraag Secure Testing toegekend

Subsidieaanvraag Secure Testing toegekend

Yes! Ook de subsidieaanvraag bij Metropoolregio Eindhoven van Secure Testing die wij hebben mogen begeleiden is toegekend! Samen met haar projectpartners beoogt zij een universele oplossing te ontwikkelen voor veilige toetsing binnen opleidingsinstellingen. Hierbij is het doel om een oplossing te bieden die minstens zo veilig is als toetsen op een beveiligde computer van de school, maar veel goedkoper.

Voor meer informatie, zie de animatie van Secure Testing – https://lnkd.in/eWr9szu6

Dit project zal onder andere bijdragen aan regionale werkgelegenheid in de softwareontwikkeling, waaronder werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Mooi dat wij hier een steentje aan bij kunnen dragen! The Future wenst de projectpartners veel succes met de uitvoering van het project.