Nationaal Groeifonds aanvraag: Toekomstbestendige Leefomgeving

Nationaal Groeifonds aanvraag: Toekomstbestendige Leefomgeving

Eind oktober 2021 is door BTIC (nu: TKI Bouw & Techniek) in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 187 unieke partners uit de ontwerp-, bouw-, en technieksector een aanvraag ingediend bij het Nationaal Groeifonds. The Future heeft voor één van de zes startconsortia binnen dit programma, gericht op renovatiebouw, de uitwerking van de plannen en begroting met een omvang van 35 miljoen euro gecoördineerd, inclusief het committeren van de 41 betrokken projectpartners.

Het investeringsprogramma ‘Toekomstbestendige Leefomgeving: Transitie naar Emissievrije, Circulaire en Klimaatbestendige Gebouwen en Infrastructuur’ kent zes startconsortia (deelprogramma’s), heeft een omvang van ongeveer 800 miljoen euro en vraagt om een bijdrage van 325 miljoen euro als impulsinvestering vanuit het Nationaal Groeifonds.

Het doel van de zes startconsortia is het oplossen van innovatiebarrières en het bouwen van een goed functionerend, zichzelf versterkend innovatie-ecosysteem voor de bouw. Een ecosysteem waarin partijen met elkaar innoveren en een continue stroom van vernieuwende technologieën, producten, diensten en aanbestedingsvormen produceren. De startconsortia richten zich op onder andere bio-based bouwen, opschaling van nieuwbouw en datagedreven beheer en onderhoud van kritische infrastructuren.

Het – door The Future begeleidde – startconsortium, getiteld ‘Nieuwe renovatieketens & -skills’, richt zich op het ontwikkelen, testen en valideren van een nieuwe ketenaanpak voor woningrenovaties – in het bijzonder de industrialisatie van verduurzamingsmaatregelen – en het werven en skills-based opleiden van vakmensen die benodigd zijn voor de woningrenovaties. Voor dit consortium, geleid door Gemeente Amsterdam, heeft The Future in drie maanden tijd de totstandkoming van het projectplan en de begroting gecoördineerd, de cofinanciering verzekerd van de 41 partners en de bijbehorende stukken uitgewerkt.

Het resultaat is een projectplan met een looptijd van 7 jaar en een begroting van 35 miljoen euro (waarvan 15 miljoen euro subsidie en 20 miljoen euro cofinanciering), inclusief schriftelijk commitment van alle betrokken partijen, zowel de 41 cofinanciers als de overige steunverleners.

Het gehele programma kreeg in april 2022 een reservering uit het Nationaal Groeifonds toegekend.